Група за личностно развитие

На 24 април, 17.00 часа стартира нова група за личностно развитие чрез метода Психодрама. Групата е подходяща за хора от всички възрасти, търсещи себе си, интересуващи се от своето личностно израстване, желаещи да се справят със свои вътрешни конфликти, неуверености, трудности в общуването. В групата всеки ще намери толерантна среда, в която да опознае себе си и другите. За повече информация: 0888608670 – Виолета Шейнова