Съвети за добро настроение в дъждовната сутрин

– Огледай се за охлюви! Всички сме виждали как тези малки къщовници плъзват в дъждовния ден и не винаги избират безопасни пътеки. Ако преместиш един, тръгнал по асфалта, денят ти вече има смисъл.
– Погледни през прозореца и потърси най-веселия чадър.
– Огледай се в локвите – те са велики художници. Светът в тях е различен.
– Направи снимка отблизо на мокро листо или на капките по капака на кола.
– Представи си как всяка капка е чакана от някое зрънце, за да покълне.
– Заслушай се в ромоленето на дъжда – това е прекрасна мелодия.
– Запали свещи. Нищо, че е сутрин. Кой е казал, че не можеш да изпиеш сутрешното си кафе така в мрачното утро?
– Потърси книга, която отдавна искаш да прочетеш. Прибери се и я зачети. Ако нямаш възможност веднага – какво по-хубаво от очакването това да се случи.