Начало

Посещение при психолог

Какво се случва в кабинета на психолога

Посещението при психолог е 50 минути атмосфера на непринуденост, подкрепа и разбиране. Пространството зад вратата на психологическия кабинет е известно време Ваше – малко, тайно пространство, в което можете да проявите себе си в най-неподправен вид, без да се опасявате от критика и предубеденост – те не съществуват в това пространство. Основни оръдия на труда на психолога – разбиране, подкрепа и насоки за намиране на правилния път, който е различен за всеки.

Психологът ще Ви помогне да разберете повече за себе си и другите, да създадете по-хармонични отношения, да се развивате и променяте. Психологът дава възможност за по-ясен поглед над проблемите, разглеждането им от друг ъгъл и достигането на своеобразно просветление – много често човек си казва – „Решението е било под носа ми!“

Широкоразпространеното мнение, че всичко днес се дължи на стрес и се преодолява с почивка, понякога не върши достатъчно работа. Доказано е, че нерешените и подтискани душевни терзания могат да доведат до физически симптоми и заболявания. Няколко срещи с Психолога могат да спомогнат за по-доброто справяне в ежедневието и профилактика на психическо и физическо ниво.

Когато имаме проблем  най-достъпният начин за справяне е естествено споделянето с приятел. Това споделяне в много от случаите върши работа за известно време, поради естеството на самото споделяне – олеква ни. Приятелят, изслушвайки ни ни дава съвет, който  може да ни помогне. Психологът няма да даде съвет, защото това ще е неговото решение, а ще подтикне клиента към намиране на собствено такова. Идеята е, че човек знае най-добре как да се справи в дадена ситуация, но не винаги вижда начина – пречат му различни емоции, повечето от тях – неразбираеми за самия него. Когато човек достигне до своя начин за решаване на проблем, той носи и своята отговорност за справяне – не е получил даром съвет,а е намерил сам,  с малко помощ най-добрия начин за справяне. Приятелските съвети от типа„Стегни се, ще се справиш“ са заместени в срещата с психолога с „Отпусни се и ми разкажи какво чувстваш“. Психологът се интересува най-вече от чувствата на клиента и го приучава сам да обръща по-голямо внимание на тях.

 

Състояния, при които е добре да потърсите психологическа помощ
1. Имам нужда от помощ. Не се  справям сам.
2. Имам нужда от подкрепа и разбиране.
3. Объркан съм – не знам какво точно чувствам, накъде вървя.
4. Не знам какво се случва с мен в емоционално отношение.
5. Имам физически симптоми – безсъние, прекомерна нервност, нетърпимост, апатия, лесна уморяемост, плачливост, лесна избухливост или безчувствителност.
6. Трябва ми промяна в живота и отношенията. Искам повече.
7. Имам проблем с взимането и отстояването на решения, чувствам несигурност.
8. Искам да опозная себе си по-добре, да разбирам себе си и чувствата си по-добре, искам да опозная другите по-добре, да ги разбирам по-добре.
9. Проблеми в разбирането с партнъор, деца, тийнейджъри вкъщи, осиновяване, проблеми с възпитание и изграждане на авторитет, изграждане на стабилна личност у децата и подрастващите.
10. Развод и раздяла, загуба.
11. Проблеми на работното място.
12.Конфликти от различен произход.
13.Проблем със зависимост към алкохол и/ или наркотични вещества.
14. Зависимост към хазарт.
15. Изпитвам необясним страх към определен предмет или ситуация.

 

Консултации на двойки
Свързването на двама души в двойка се поражда от естествения копнеж към получаване и даване на любов, разбиране и подкрепа.
Човек е създаден да споделя и получава.
Понякога това става трудна или невъзможна задача, появяват се конфликти в двойката и неразбиране.
В повечето случаи проблемите изглеждат неразрешими и влошават отношенията във връзката.
Най- често двойките търсят помощ при наличие на някои от следните проблеми:

 • зачестяване на конфликти и спорове;
 • усещане за самота и неразбиране;
 • проблеми с доверие, ревност;
 • сексуални проблеми;
 • усещане за охладнели отношения;
 • проблеми с роднини на партньора;
 • проблеми в отношенията между родители и деца;
 • репродуктивни проблеми;
 • наличие на агресия;
 • баланс между лични отношения и работа;
 • справяне със загуба.

Психологът не е за Вас

1. Когато очаквате медикаментно лечение – психологът не е лекар и не предписва лекарства. Възможно е клиентът да провежда медикаментозно лечение, ако се налага, което е предписано от лекар – психиатър и комбиниране на медикаментозно лечение с психотерапия.
2. Ако не сте готов да откриете себе си и чувствата си.
3. Когато очаквате готов съвет или поднасяне на решение на даден проблем.