Консултации

Първата среща с психолога е опознавателен разговор за двете страни, по време на който се взима решение за по-нататъчна съвместна работа.

Индивидуалните срещи са на цена 50 лева с продължителност 50 минути в удобно за двете страни време.

Консултациите с деца са на цена 50 лева с продължителност 45 минути.

Консултация на двойки е на цена 100 лева с продължителност 50 минути.

Периодичността на срещите и продължителността на терапията се определя от терапевта. Пропусната среща по вина на клиента се заплаща като осъществена, освен в случаите на своевременно уведомяване за отмяна – не по-късно от 5 часа преди срещата.

Клиентът има право при желание да поиска смяна на терапевта си. В такъв случай терапевтът предлага свой колега за продължаване на терапия.

Терапевтът може да предложи пренасочване на клиента към колега в различна терапия ако прецени,че това ще е от полза за клиента.