Консултации

Първата среща с психолога е опознавателен разговор за двете страни, по време на който се взима решение за по-нататъчна съвместна работа.

Срещитe са на цена 30 лева с продължителност около 50 минути в удобно за двете страни време.

Периодичността на срещите и продължителността на терапията се определя от терапевта. Пропусната среща по вина на клиента се заплаща като осъществена, освен в случаите на своевременно уведомяване за отмяна-не по-късно от 4 часа преди срещата.

Клиентът има право при желание да поиска смяна на терапевта си. В такъв случай терапевтът предлага свой колега за продължаване на терапия.

Терапевтът може да предложи пренасочване на клиента към колега в различна терапия ако прецени,че това ще е от полза за клиента.

Консултация на двойки е с цена 60 лева с продължителност около 1 час.