Какво е психодрама?

Създателят на психодрамата – Джейкъб Морено, я определя като “изследване на вътрешния свят и социалните отношения на човек със средствата на ролевата игра”. Използват се техники от драмата, чрез които клиентът изиграва минали, сегашни или очаквани житейски ситуации и роли, опитвайки се да ги разбере по-пълно и да постигне катарзис. Изиграват се или се преиграват значими събития, за да се помогне на хората да разпознават и изживяват скрити чувства, потискани до този момент, да съумеят да ги изразяват пълно и свободно и да се насърчи изпробването на ново и по-ефективно поведение. Морено твърдо вярва, че изиграването на проблемите има по-голяма терапевтична стойност, отколкото ако просто се говори за тях. Неговите техники насърчават действието, междуличностното взаимодействие и срещите, изразяването на чувствата в настоящия момент и проверката на реалността. Срещата се извършва в контекста „тук и сега“, независимо дали изиграването се отнася до минало или очаквано събитие.  Последователите на Морено доразвиват и усъвършенстват метода.

Какви са целите на групата по психодрама?

Основните цели на групата по психодрама са:

 • разкриване на вътрешни конфликти и разрешаването им;
 • проблеми в общуването;
 • повишаване на креативността и спонтанността;
 • справяне със загуби;
 • личностно израстване;
 • моделиране на бъдещето;
 • справяне със страхове, неувереност, ниско самочувствие.

А къде се използва методът психодрама?

 • индивидуална терапия;
 • групи за развитие на личността;
 • бизнес тренинги;
 • работа с деца;
 • социална дейност;
 • семейно консултиране.

Какво се случва в групата по психодрама?

Представяне на лични преживявания

 • Разглеждане на важни ситуации на сцена с помощта на членовете на групата. Преосмисляне на житейски събития. Достигане до прозрение за скрити чувства, мисли и преживявания.

Осигуряване на толерантна и защитена среда

 • Даването на съвети и оценки е нежелателно. Обръща се внимание на подкрепата и приемане на различията.

Възможност за влизане в роли

 • Всеки човек изпълнява различни роли в живота си. Някои от тях владее добре, други са му неприсъщи. Методът дава възможност тези роли да бъдат по-добре изучени и разбрани.

Работа със сънища, рисунки, приказки, кукли

Стереотипно поведение

 • Разглеждане на стереотипните начини на поведение и работа за преодоляването им.

Моделиране на бъдещи ситуации

 • Отработване на сценично ниво на вероятна ситуация в бъдеще.

Създаване на нови приятелства

 • Участниците в групата често установяват трайни връзки помежду си, които продължават и след приключване на груповата работа.

Възможност за провеждане на тренинги извън пределите на град София

 • Съботно-неделни уикенди на Витоша или на друго място след предварителна уговорка и организация.
 • Индивидуална работа при желание

Получаване на сертификат за участие в група за собствен опит

 • Даването на този сертификат дава правомощия участник да продължи своето развитие в обучителна група по психодрама. (отнася се за студенти по психология)