Какво се случва в групата по психодрама?

  • Представяне на лични преживявания

Разглеждане на важни ситуации на сцена с помощта на членовете на групата. Преосмисляне на житейски събития. Достигане до прозрение за скрити чувства, мисли и преживявания.

  • Осигуряване на толерантна и защитена среда

Даването на съвети и оценки е нежелателно. Обръща се внимание на подкрепата и приемане на различията.

  • Възможност за влизане в роли

Всеки човек изпълнява различни роли в живота си. Някои от тях владее добре, други са му неприсъщи. Методът дава възможност тези роли да бъдат по-добре изучени и разбрани.

  • Работа със сънища, рисунки, приказки, кукли
  • Стереотипно поведение

Разглеждане на стереотипните начини на поведение и работа за преодоляването им.

  • Моделиране на бъдещи ситуации

Отработване на сценично ниво на вероятна ситуация в бъдеще.

  • Създаване на нови приятелства

Участниците в групата често установяват трайни връзки помежду си, които продължават и след приключване на груповата работа.

  • Възможност за провеждане на тренинги извън пределите на град София

Съботно-неделни уикенди на Витоша или на друго място след предварителна уговорка и  организация.

  • Индивидуална работа при желание

  • Получаване на сертификат за участие в група за собствен опит

Даването на този сертификат дава правомощия участник да продължи своето развитие в обучителна група по психодрама. (отнася се за студенти по психология)