Какви са целите на групата по психодрама?

Основните цели на групата по психодрама са:

  • разкриване на вътрешни конфликти и разрешаването им;
  • проблеми в общуването;
  • повишаване на креативността и спонтанността;
  • справяне със загуби;
  • личностно израстване;
  • моделиране на бъдещето;
  • справяне със страхове, неувереност, ниско самочувствие.