Къде се използва методът психодрама?

  • групи за развитие на личността;
  • бизнес тренинги;
  • работа с деца;
  • социална дейност;
  • семейно консултиране.