Пространството зад вратата на психологическия кабинет е известно време Ваше – малко, тайно пространство в което можете да проявите себе си в най-неподправен вид, без да се опасявате от критика и предубеденост – те не съществуват в това пространство.

 ПСИХОЛОГ

Виолета Атанасова Шейнова